tujuan ketadika

Published on 21-05-2022, 07:15 AM by Siti Aminah


tujuan ketadika

Tujuan ibubapa menghantar anak - anak ketadika adalah untuk  mempertingkatkan  kebolehan setiap anak  agar dapat mencungkil bakat ,kebolehan  dan kecenderungan setiap kanak-kanak  dalam pembelajaran  supaya mereka dapat menjadi  seorang yang berdikari, berkeyakinan dan suka mencuba serta berani tampil kehadapan.