teori Howard Gardner(1943 -kini)

Published on 18-11-2020, 12:57 PM by Siti Aminah


teori Howard Gardner(1943 -kini)

Howard Gardner (1943-kini) percaya bahawa setiap individu  mempunyai beberapa jenis kecerdasan  dan tidak ada satu kecerdasan  yang lebih baik  daripada yang lain.setiap kanak -kanak bukan sahaja belajar  dengan cara berbeza  tetapi mempunyai kekuatan  yang berbeza  dalam sembilan  jenis kecerdasan.