Tch 2021

Published on 10-01-2021, 03:04 PM by Siti Aminah


Tch 2021

Tadika cahaya hati menawarkan perkhidmatan seperti berikut;

  1. penekanan kepada pembangunan adab dan sahsiah.
  2. memastikan kanak - kanak dapat menguasai 4 M (membaca , menulis ,mengira dan menaakul )
  3. Mengikut standard KSPK  dan PERMATA.
  4. Practikal life  skills dan sensori amat diutamakan dalam pembelajaran.
  5. Persediaan awal  untuk kanak -kanak melangkah  ke tahap 1.