Tahap kematangan setiap anak berbeza.

Published on 13-07-2020, 12:32 PM by Siti Aminah


Tahap kematangan setiap anak berbeza.

Pada usia 6 tahun seharusnya anak anak sudah mampu untuk menaakul ,membaca ,menulis dan mengira.Pada waktu ini sewajarnaya anak anak sudah mampu berdikari dan mampu berfikir secara waras dan rasioanal untuk menyelesaikan masalah sendiri. 

Pada tahap ini anak anak sudah mampu mengerti "survival skill" keberanian untuk bersekolah dan mengahadapi  dunia sebenar  bercampur , bermain dan berkongsi cerita dengan rakan sebaya yang lain .

Dorongan yang positif dari ibubapa dan rakan sebaya akan membantu anak anak untuk membina jati diri dan 'soft skill' dalam diri masing masing ,pengalaman bermain dan bersosial akan membantu setiap anak anak itu untuk matang dan yakin diri yang tinggi .