mewarna dapat meningkatkan daya kognitif anak.

Published on 03-06-2020, 11:45 AM by Siti Aminah


mewarna dapat meningkatkan daya kognitif anak.

Mewarna bagus kerana dapat meningkatkan kemahiran anak dalam memahami arahan.

Mewarna juga dapat meningkatkan kognitif dan daya fikir anak dengan cara yang betul dan melatih anak untuk koordinasi tangan dan mata.Gambar haruslah sesuai dengan faktor usia anak agar mereka mudah untuk menghasilkan idea.