messy play.

Published on 28-06-2022, 11:24 AM by Siti Aminah


messy play.

Permainan " messy play" bagus untuk tingkatkan  kepekaan anak - anak yang sangat susah untuk fokus.Ini adalah disebabkan  deria mereka yang kurang berhubung dan kurang peka  serta  tidak seimbang antara satu sama lain.Apabila  susah untuk fokus  maka mereka akan susah untuk faham maka susah juga untuk mereka  bercakap dan berinteraksi.