Membaca jambatan ilmu

Published on 08-01-2021, 12:16 PM by Siti Aminah


Membaca jambatan ilmu

Membaca  adalah satu kemahiran , maka anak _ anak  perlulah  bersedia  dan disediakan dengan beberapa kelas asas - asas kemahiran awal membaca.Banyak aktiviti yang boleh dilakukan  bagi memberikan kemahiran  asas membaca;

  1. Dedahkan anak -anak dengan bunyi abjad
  2. Ulang buku yang sama untuk tempoh 5 hari
  3. sertakan contoh kad imbas
  4. Selalu jadikan aktiviti membaca yang sihat 
  5. Gunakan masa bersama anak untuk "bonding time'