Matematik dan kanak kanak

Published on 21-07-2020, 12:11 PM by Siti Aminah


Matematik dan kanak kanak

Sudut  matematik adalah tempat dimana kanak kanak berpeluang menjelajah dan mengenal konsep saiz , bentuk , nombor,  dan kededukan benda.

DI tadika cahaya hati kanak kanak mempelajari  matematik melalui  permainan seperti bongkah , congkak ,  cotton ball ,  guli dan lain lain.

Pengajaran matematik di TADIKA  CAHAYA HATI  diperkenalkan bukan  bertujuan untuk kanak kanak  menghafal nombor tetapi memahami nilai atau makna  pada nombor .