Kembangkan aktiviti kesukaan anak anak.

Published on 16-07-2020, 06:40 PM by Siti Aminah


Kembangkan aktiviti kesukaan anak anak. Tadika cahaya hati amat peka dan sensitif terhadap setiap perkembangan anak anak ,hormati minat dan kesukaan mereka ,rangsang dan cungkil bakat mereka dan kembangkan minat mereka.RAIKAN kepelbagaian dan minat anak anak kita ,asah dan asuh mereka secara berhemah.