fikir dan konstruktivisme

Published on 21-11-2020, 03:37 PM by Siti Aminah


fikir dan konstruktivisme

Kanak - kanak belajar melalui pengalaman pembelajaran  yang aktif ,penerokaan ,eksperimentasi atau mengulangkaji, dan memanipulasi  objek dan bahan  yang terdapat dalam persekitaran  .

Mereka perlu didedahkan dengan pengetahuan fizikal iaitu berkaitan objek ,warna ,tekstur ,pengetahuan logik matematik  ,membina dan menyusun  dan pengetahuan sosial  untuk menentukan cara bertingkahlaku  dalam pelbagai situasi sosial.