bermain dan belajar.

Published on 25-04-2022, 05:53 PM by Siti Aminah


bermain dan belajar.

Menerusi permainan kanak- kanak  dapat menyiasat benda-benda ,mencipta ,meruntuh dan membina .Permainan juga dapat membantu  kanak- kanak   memusatkan perhatiannya. dan menyerapkan  sesuatu pengalaman.Pada hakikatnya aktiviti bermain dapat mengukuhkan koordinasi  motor kasar  dan motor halus disemua bahagian badan , menggunakan  daya kreatif,memupuk semangat bergaul ,mengukuhkan sifat hormat -menghormati dan berdisplin.